Cabana confortabil cu unacoperiș din stufestesituatăpemalullacului cu lebede.Construitpur ecologic din piatranaturala, stufșilemn. O cameră de zi cu TV , 2-3 dormitoareduble de asemenea o bucătărie, Sauna Finlandezapelemne! Șiînapropiereacasei, unfoișor mare cu gratar.